Ajuntament de Granollers

Compra

cherry rent🏡  Compra d’un habitatge

👉En què consisteix?

La compra consisteix a adquirir un habitatge de segona mà, o un habitatge nou que encara no s'ha construït (venda sobre plànol).

Depenent de les vostres condicions econòmiques inicials, també podreu accedir a un habitatge de protecció oficial (finançat per l'Administració i amb un preu màxim de venda).

La compra d’una vivenda suposa destinar-hi estalvis o demanar un préstec hipotecari.

Tenir un immoble en propietat pot donar estabilitat, però implica un compromís amb el pagament de la propietat i, per tant, cal preveure estabilitat laboral, econòmica i capacitat d’endeutament per pagar l’habitatge a llarg termini.

El procés de compra comporta valorar aspectes com l’estat en què es troba l’habitatge, si té càrregues o deutes, el cost que suposa demanar i signar una hipoteca, formalitzar un contracte d’arres i el de compravenda davant notari, inscriure-la al registre de la propietat o pagar els impostos corresponents.

by iconos8

👉 Què més has de saber?

Quins aspectes cal tenir en compte si ets jove?

FAQS. Preguntes freqüents

Enllaços d'interès

Notícies de compra

No hi ha notícies en aquesta secció.