Ajuntament de Granollers

estatuts👉 Per fer la justificació, tingueu en compte primer de tot els tips i elements més rellevants per una bona gestió. 

 

👉 PER FER EL TRÀMIT
Heu d’anar a la carpeta d’entitats i descarregar els següents formularis (clica l'enllaç). Quan els empleneu s’han de signar:

☝️ Justificació simplificada ( per a subvencions de menys de 20.000 euros).

☝️ Compte justificatiu simplificat

☝️ Bàsicament dades de l’activitat, entitat. Marcar les aportacions que feu i signar.

☝️ Relació de despeses per a la justificació simplificada

☝️ Les factures que heu d’aportar per a la justificació. Heu de posar el número que li doneu a la relació de factures. El proveïdor, NIF, concepte, import, etc. Hi ha un apartat que és quin percentatge imputeu a la subvenció. Si n’imputeu tot heu de posar el 100%.

👀 Important - factures

👉  Aquestes han de ser factures (tiquet de factura simplificada o factura completa).

👉  La factura, per tal de ser vàlida ha de portar: les dades fiscals de la botiga, les dades fiscals de l’entitat, cost amb l’IVA desglossat i han d’anar logotipades i signades. També han de portar un número segons la comptabilitat que faci l’empresa.

👉  La factures SEMPRE han d’anar acompanyades d’un comprovant de pagament que pot ser:

- Segell a la factur de «pagat»
-Tiquet o rebut de pagament (ja sigui efectiu o amb tarja)
- En el cas de transferència bancària heu de disposar de la fulla de transferència del banc i ha d’anar acompanyada d’una carta signada per vosaltres on acrediteu que ha estat impressa sense cap manipulació (disposem d’un model per si el necessiteu).

 

👉 MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ


☝️  Descripció i resultats de com ha anat l’activitat. Ha de correspondre a l’activitat que vau demanar a la subvenció i no una altra. L’heu d’explicar de forma completa (no serveixen 3 línies).

☝️  Relació d'ingressos rebut

☝️  En el cas que hàgiu rebut una altra subvenció pel mateix projecte. Hi ha un apartat de desviacions per si us heu desviat un 20% o menys del pressupost inicial. Ho heu de justificar i explicar.

☝️  Un cop tingueu tots els documents omplerts i signats heu de clicar a tràmit i llestos.

☝️  La justificació haurà de tramitar-se, passar per intervenció i finalment aprovar-se en Junta de Govern (calculeu uns 60 dies de mitjana). Un cop quedi aprovat rebreu una notificació i es procedirà a ingressar des de Tresoreria el 20% restant de la subvenció.

Notícies de justificacions

Tips. Com fer la justificació de la teva…

24 febrer 2022 | Secció: Justificacions

En primer lloc alguns tips a tenir en compte: 👉 S’ha de fer el tràmit abans del 28 de febrer de cada any.👉 No cal esperar al 28 de febrer, és...

Seguir llegint...