Ajuntament de Granollers

FAQS

flamenco searching

by iconos8

👉 Què és una cooperativa d'habitatge?

És una associació autònoma de persones que s'uneixen voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions d'habitatge. Aquestes associacions tenen personalitat jurídica pròpia i la base del seu funcionament és la participació democràtica dels socis. Amb la fórmula de la cooperativa d'habitatges desapareix la figura del promotor. Així, el comprador de l'habitatge, convertit en soci cooperativista, s'estalvia el benefici empresarial que li correspondria a la promotora.

👉Quin tipus de model és la cessió d’ús:

És un model a cavall del lloguer i la compra, ja que et permet gaudir de la propietat al preu d’un lloguer tou (més barat) de manera indefinida o a llarg termini. Normalment es desenvolupa a partir de cooperatives de cessió d’ús.

👉En què consisteix la masoveria urbana:

Contracte on els propietaris cedeixen la propietat amb un lloguer tou, a canvi que els llogaters assumeixin la rehabilitació de la finca.

👉 Què vol dir tenir dret a superfície:

És el dret de construir o de disposar d’una construcció ja existent en propietat aliena, durant un període de temps convingut. La construcció és propietat d’una persona i la propietat del sòl és d’una altra (privada o pública); per tant, el cost del pagament de la hipoteca és inferior al derivat d’una compra.

👉L'opció de compartir espais (cohousing):

Opció de lloguer o compra que consisteix a compartir els espais domèstics quotidians amb el nostre veïnat, cosa que contribueix a la convivència, permet adaptar-se als canvis en l’estructura familiar, així com reduir costos. Poden ser habitatges oberts (amb espais familiars mínims i vida desenvolupada de manera comunitària en espais comuns) o independents (espais amb tots els serveis, però compartint-ne d’altres amb la comunitat).

👉 Diferència entre autoconstruir i rehabilitar:

Es tracta de participar en les obres de construcció o rehabilitació de l’habitatge per reduir-ne els costos, si les tècniques constructives no són gaire complexes.

👉 Quan es forma una comunitat de béns?

Quan diverses persones decideixen comprar en comuna, normalment al mateix percentatge, un terreny amb l'objectiu de construir i assignar-se cada habitatge final. Aquestes comunitats no tenen personalitat jurídica pròpia i, per tant, l’acte de compra o hipoteca el porta a terme cada propietari de manera individual. Els membres de la comunitat poden actuar per si mateixos o encarregar a una societat gestora la gestió, l’impuls i la coordinació de les fases de la construcció.

Notícies de models alternatius

No hi ha notícies en aquesta secció.