Ajuntament de Granollers

Fem xarxa

taxi teamwork in officeDes del Servei de Joventut apostem pel treball en xarxa amb altres serveis de l'Ajuntament de Granollers, amb la necessitat de coordinar els diferents actors i accions de ciutat amb la finalitat de: 

  • Afavorir i promoure accions vinculades de les polítiques de Joventut a través de la creació d’un mètode de treball en xarxa amb l’administració local.

  • Millorar la col·laboració entre el servei de Joventut i altres serveis municipals per tal d’augmentar i millorar les accions dirigides a l’àmbit juvenil.

Per poder dur a terme aquests objectius ens hem remetre el Pla Jove de Granollers 2019-2022. 

Aquest Pla està format per 5 eixos estratègics amb un total de 75 actuacions:

- Emancipació juvenil

- Formació i lleure educatiu

- Promoció i suport de la participació juvenil

- Promoció sociocultural i oci alternatiu

- Creació de xarxes per potenciar la comunicació amb la població jove

D'aquestes actuacions que es troben repartides en els 5 eixos, 40 són de col·laboració i coordinació amb altres serveis de l'Ajuntament i per tant, suposen la gestió d'un treball transversal i construcció amb altres agents. És aquí on el Fem Xarxa pren el seu paper metodològic per sistematizar i coordinar el treball transversal entre els serveis municipals en matèries de polítiques de Joventut.

Més informació:

Actuacions del Pla Local de Granollers 2019-2020

by icono8

 

 

Notícies de fem xarxa

No hi ha notícies en aquesta secció.