Ajuntament de Granollers

Recursos i portals joves

www.crajbcn.cat: recursos informatius per associacions

www.tjussana.cat: centre de serveis a les associacions

http://guiaentitats.vallesjove.cat guia d' informació sobre el procés de constitució i consultar algunes adreces d'interès sobre aquest àmbit.

Notícies del Servei a l'Associacionisme

No hi ha notícies en aquesta secció.